FAQ

Löwenadlerska Släktföreningen

Nutid - Dåtid- Alltid

FAQ

 

FAQ

Finns släktens vapensköld i Riddarhusets gömmor. Är den gjord i metall eller trä?

 

Nej, tyvärr. Här finns bara de introducerade ätternas vapenplåtar målade på kopparplåtar. Det var en del av "introduktionsavgiften" att måla upp skölden nämligen.

 

Men jag tror att du kanske är offer för ett vanligt "missförstånd"? När man

pratar om vapenskölden så tror många att man menar ett unikt fysiskt föremål.Så är inte fallet - det är immateriellt nämligen. Tänk "logotype" istället. Detnärmaste man kan komma ett "original" för en vapensköld är hur det är målat i sköldebrevet och hur blasoneringen (textavsnittet) i sköldebrevet beskriver det.

 

När du nämner vapensköldar i trä så kanske du har huvudbaner i tanke. Alltså de som man kan se uppsatta i kyrkor. Dessa är personliga för en individ menföreställer ättens vapen. Något sådant för von Löwenadler har jag inte hittat i mitt inventeringsarbete tyvärr.

 

Det finns dock en handling till i vårt arkiv som skänktes i samband med

sköldebrevet. En transkription av sköldebrevet med ritad vapensköld. Tyvärr har jag här bara en bild från en gammal snabbinventering. Bifogas.

 

//Göran Mörner

Riddarhusgenealog

 

 

 

t

Nutid - Dåtid - Alltid

Senaste Nytt:.